IaC

[Ansible] Cách sử dụng AWX cơ bản

Ở bài viết trước, chúng ta đã có thể cài đặt được AWX dựa trên docker compose và playbook mà nhà phát triển đã viết sẵn. Vậy bây giờ, hãy cùng tìm hiểu cách sử dụng công cụ này như thế nào nhé.

Xem thêm: [Ansible] Viết Playbook cài đặt WordPress

Khởi tạo Inventory

Bước 1: Vào mục Inventory, chọn Add:

Bước 2: Điền các thông tin cần thiết. Về cơ bản thì ta chỉ cần điền Name là đủ:

Bước 3: Tạo group mới, ta cũng chỉ cần nhập tên là đủ rồi:

Bước 4: Tạo host. Ở đây, ngoài tên của host, ta cần khai báo thêm 2 biến là ansible_hostansible_port lần lượt là IP và port SSH của host

Khởi tạo Credentials

Credentials là nơi lưu trữ các thông tin bảo mật của AWX. Cụ thể trong bài này ta tạo Credential là private key để SSH đến các host.

Bước 1: Tạo Credential mới

Bước 2: Khai báo tên cho Credential. Do chúng ta tạo Credential là private key để SSH đến host, nên chọn TypeMachine, sau đó ta paste key (thường đặt tại /root/.ssh/id_rsa) vào phần SSH Private Key

Kiểm tra kết nối

Sau khi đã tạo inventory, host, credential, ta hãy thử kết nối tới host (hãy chắc chắn rằng public_key đã được đưa vào host client)

Bước 1: Truy cập vào danh sách các Groups rồi chọn Run Command. Khi thao tác Run Command sẽ giống như việc ta sử dụng Adhoc Commands

Chọn Module sẽ sử dụng rồi chọn Next

Chọn Credential rồi Lauch thôi

Như vậy là ta đã kết nối thành công với host client.

Xem thêm: [Ansible] Ansible trên Windows Server

Khởi tạo Projects

Khái niệm Project trong AWX đơn giản là một nơi lưu trữ các tài nguyên của Ansible -playbook như các roles, playbooks. Một 1 project có thể lưu nhiều playbook sử dụng cho một mục đích hoặc đối tượng khác nhau.

Bước 1: Add project

Bước 2: Điền các thông tin cần thiết. Ở đây ta cần lưu ý với type Manual thì ta sẽ phải copy thư mục chứa playbook vào đường dẫn /var/lib/awx/projects, còn với type Git thì ta sẽ clone repository chứa playbook trên Github về, loại này có phần tiện lợi hơn nhờ các tính năng của Github.

Khởi tạo Template

Bước 1: Add Template

Bước 2: Điền các thông tin cần thiết. Các tham số ta cần chú ý là:

  • Name: Tên template
  • Job Type: có 2 giá trị là Run hoặc Check. Nếu chọn Run thì template sẽ thực sự thực hiện playbook, tỏng khi Check sẽ chỉ phỏng đoán kết quả của playbook thôi.
  • Inventory: chọn inventory mong muốn
  • Project: chọn project lưu trữ playbook muốn thực hiện
  • Playbook: chọn playbook
  • Credential: credential sẽ sử dụng để kết nối đến các host client
  • Variables: các biến nâng cao
  • Limit: tùy chọn host sẽ thực hiện hoặc không thực hiện, nếu không điền gì thì mặc định là all

Bước 3: Chọn hình tên lửa để khởi chạy Template

Như vậy là ta đã thực thi template thành công.

Import inventory lên AWX

Trên nhiều hệ thống lớn với hàng chục hàng trăm host client, sẽ tốn rất nhiều thời gian để ta import từng host 1 sử dụng giao diện. Hoặc một vài trường hợp khác, khi mà ta đã cài đặt xong hết thông qua CLI rồi mới cài đặt AWX, vậy thì để tiết kiệm thời gian, hãy import file inventory có sẵn thay vì tạo mới.

Bước 1: Tạo 1 inventory trắng trên AWX như đã giới thiệu bên trên

Bước 2: Tạo project ansible playbook thông qua CLI

mkdir /var/lob/awx/projects/new-project/
cd /var/lib/awx/project/new-project

Copy file inventory vào thư mục này

cp /etc/ansible/hosts ./

Bước 3: Truy cập vào container awx_task

docker exec -it <id_container_awx_task> /bin/bash

Bước 4: Di chuyển vào thư mục project đã tạo

cd /var/lib/awx/projects/new-project/

Bước 5: Thực thi lệnh awx-manage để import inventory

awx-manage inventory_import --source=hosts --inventory-name="new-inventory"

Trong đó:

  • source: file inventory muốn import
  • --inventory-name: tên inventory trắng được tạo sẵn trên AWX

Done!

Tổng kết

Được mua lại và phát triển bởi Red Hat, Ansible nhờ đó có rất nhiều công cụ xung quanh hỗ trợ và được tích hợp sẵn cho việc cài đặt dễ dàng. Để nói về Ansible thì sẽ còn rất nhiều bài viết nữa, vì vậy, đừng ngần ngại theo dõi NetworkBoo để đọc thêm những điều thú vị mà chúng mình mang lại.

Chúc các bạn luôn may mắn và thành công trong công việc!

Một số bài viết liên quan có thể bạn sẽ thích:

Mọi thắc mắc xin hãy liên hệ
Email: [email protected]

(Nguồn: wiki.nhanhoa.com)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button